AUTOREMONT

Tehnoülevaatuse eelne hooldus ja -kontroll

Posted on

Uue autoga tuleb tehnoülevaatusel käia iga 3 aasta tagant. Uuema kui 10-aastase masinaga iga 2 aasta tagant ning vanemate sõidukitega üldjuhul igal aastal. Et kerge tundega ülevaatust läbima asuda, tasub enne tehnoülevaatuse tähtaja saabumist auto viia sellele eelnevasse kontrolli. Spetsiaalse ülevaatuse jooksul tuvastatakse tehnoülevaatusel kontrollitavad puudused juba enne ülevaatust ning kliendi soovi korral need ka eemaldatakse ning teostatakse hooldus. 

Mida tehnoülevaatuse eel kontrollitakse?

Tehnoülevaatuse eesmärk on turvalise liikluskeskkonna tagamine. Ülevaatusel otsustakse, kas Teie autoga tohib liikluses osaleda ning kas see on Teile endale ja Teid ümbritsevale ohutu. Seega on ülevaatusel fookuses sõiduki ohutus. Kontrollitakse pidurite ning veermikuosade töökorrasolekut ja kulumist, tulede seisukorda (õige reguleeritus ning piduritulede jms õige funktsioneerimine). Kontrollitakse masina ohutusvarustust (ohukolmnurk, tulekustuti jne). Et sõiduk oleks ohutu ka Teid ümbritsevale, kontrollitakse auto heitgaaside määra. Kuna tegemist on tehnoülevaatuse eelse ülevaatusega, on kontrollitavad elemendid laias laastus vastavad.

Milleks ülevaatus enne ülevaatust?

Ülevaatuse eelne kontroll tagab turvalise liiklemise juba enne tehnoülevaatuse tähtaega. Aegsasti teostatud eelkontroll aitab vältida ebameeldivaid üllatusi tehnoülevaatusel. Tehnoülevaatuse korduvkülastamine läbikukkumise tõttu võib osutuda üsna kulukaks, lisaks jääb auto ajalukku maha ebameeldiv märge läbikukutud ülevaatuse kohta (kontrollitav maanteeameti taustakontrollist).

BRONEERI AEG